Vertalingen uit het Portugees

Hoofdstuk 11

Castagnos Pippo Spano RDe schildknaap had nog nooit zoveel pracht gezien en kon zijn ogen niet van de draagstoelen afhouden. Hij antwoordde: ‘Deze boodschap zal hem niet bereiken, want hij is op dit moment onbenaderbaar en luistert naar niemand. Maar hij heeft wel een punt, want vandaag over acht dagen zal hij drie jaar lang deze brug bewaakt hebben zonder verslagen te zijn. En de brug wordt vreselijk druk bezocht. De termijn is bijna afgelopen. Die is hem opgelegd door een jonkvrouw van een in deze streken ongekende schoonheid. Ze is de dochter van de heer van het kasteel dat daar in de hoogte opdoemt. Zij beloofde hem haar liefde, als hij deze overgang bewaakte onder het beding dat u al kent.

Maar, heer ridder, als hij uw gezelschap zou kennen, zou hij terecht bang worden. Zoals de zaken er nu voorstaan ga ik hem niets zeggen. Ik heb hem al meer van dergelijke boodschappen gebracht en hoe ik ook mijn best deed om de juiste woorden te vinden, hij werd telkens heel boos. Tot nog toe is elke confrontatie goed afgelopen en heeft hij telkens mij ervan langs gegeven, als de goede afloop mijn goed bedoelde waarschuwingen logenstrafte.’

‘Welnu, dan moet het steekspel beslissen’, zei Lamentor naar de draagstoelen kijkend. De schildknaap haalde een hoorn uit zijn schoudertas en blies erop. Even later kwam uit een dicht bosschage aan de overkant van de brug een goed bewapende ridder te paard te voorschijn. Beide liepen naar het midden van de brug en daar vond het steekspel plaats. Mijn vader vertelde van hun grote kracht en onverschrokkenheid. Dat zal ik nu niet herhalen. Want, al luisteren vrouwen graag naar ridderverhalen, het past hen niet ze zelf te vertellen en in de mond van vrouwen krijgen ze ook een andere klank als in die van mannen, die immers altijd de daad bij het woord voegen. Misschien zou ik ze wel vertellen, als ik me alles nog herinnerde, maar ik weet alleen nog, dat mijn vader vertelde dat ze drie lansen braken en dat bij de vierde lans de ridder die de brug bewaakte, gevallen is.

Copyright: Ruud Ploegmakers

Naar hoofdstuk 12

(c) Ruud Ploegmakers 2017