Vertalingen uit het Portugees

Hoofdstuk 15

jonkvrouwZe zag het arrangement en de draagstoelen en wist niet wat ze moest zeggen, maar al snel keerde haar het hart in het lijf om. Strak liep ze erop af en trof de haar bekende schildknaap huilend aan. Ze vroeg wat er was, keek en zag haar broer op enkele rijk versierde doeken van Lamentor liggen. Snel steeg ze af en rende naar hem toe, onderwijl haar hoofddoek op de grond werpend. Wreed rukte ze aan haar lange haren en zei tot het dode lichaam van haar broer: ‘Grote smart kent geen wet!’ Dit was wat ze zei, want volgens een oeroud en goed in ere gehouden gebruik in dit land mocht een vrouw ook bij grote smart het haar slechts ontbloten voor haar echtgenoot. Toen ze bij hem kwam, omhelsde ze hem meerdere malen, kuste hem en zei:

‘Mijn broer, je bent te vroeg gestorven, nu kan ik je niet meer spreken. Toen het lot mij uit jouw kasteel hierheen liet gaan, heeft het me bedrogen! Mijn leven is ontwricht! Jij ging dit avontuur om iemand anders aan. Om jou ben ik van huis vertrokken. Het lot verbiedt dat wij beide krijgen wie we willen! Wee mij, jouw gezicht had een heel wat frissere kleur, toen je aan kwam rennen en me met een omhelzing zei: “Nog drie jaar, lieve zuster, en dan zal ik mijn meest begeerde en, sta me toe, meest beminde vrouwe zien!”

‘Toen viel het mij al op en ik heb het je ook meteen gezegd: “Wie zo’n termijn aanvaardt moet wel erg lang wachten en wie hem oplegt, heeft daar een bedoeling mee.” Maar jij zat al zolang achter haar aan, dat je niets wilde horen en antwoordde slechts: “De borgsom voor de liefde is hoog.” Nou, jouw liefde was wel heel groot voor deze borgsom! Ik zal er alles aan doen dat het haar duur komt te staan. Pas daarna zal ik vol smart sterven! Zij heeft jou en mij teveel gekost!’

De twee zusters die eerder al uit de draagstoel waren gestapt om hem vrij te geven, liepen op haar toe en namen haar tussen zich in. Om haar te troosten drukten ze haar aan hun borst. Ze spraken de taal van het land immers niet. Luid wenend sprak ze: ‘Dames, laat mij wenen. Anders heeft mijn broer niemand die hem beweent.’

Toen kwam Lamentor erbij. Hij was overal geweest en sprak de taal: ‘Vrouwe, ridders die zoals uw broer in het harnas sterven, mogen niet beweend worden gelijk de andere mannen, want zij hebben hun doel bereikt. Al hebt u, mevrouw, vele redenen om bedroefd te zijn vanwege het verlies dat u in hem geleden hebt, die de beste ridder in dit land was, U hebt ook goede grond om God te prijzen omdat hij zo was. Laat uw weeklacht en zoek uit wat u wil bevelen om te doen. Het zou een schandaal zijn, als u, mevrouw, uw smart meer koestert dan uw broer, zolang hij hier nog voor u ligt.’horizon

Copyright: Ruud Ploegmakers

Naar hoofdstuk 16

(c) Ruud Ploegmakers 2017