Vertalingen uit het Portugees

hoofdstuk 28

Bouw1En zo zien we Binmarder als koeherder, want in zijn grote liefde was hem niets te min. Hij heeft lang als herder geleefd. Zijn dagen waren slecht en zijn nachten nog slechter. Lamentor had zich hier gevestigd en besloten enkele huizen te laten bouwen, in het begin slechts om een dak boven het hoofd te hebben. De bouw vergde veel arbeid en Lamentor had grote haast, zodat er veel mannen op afkwamen en tengevolge daarvan konden de vrouwen zich niet buiten vertonen. Ook Aónia liet zich lange tijd niet zien, zodat zelfs kijken – want iets anders kon Binmarder niet – hem ontzegd was.

Maar bij de huizen kende iedereen hem al. Hij werd de “herder met de fluit” genoemd, want die had hij steeds bij zich. Na zijn zelfverloochening had hij de fluit gekozen als middel tegen de pijn. Zo liep hij vaak langs de oever van deze rivier of door de hogere bergen, die het dal dat u hier ziet, verfraaien, en floot dan herdersmelodieën. Want de enige troost in zijn ongeluk was opman001 deze manier zijn van diepe gevoelens overlopende hart te ontladen. Mijn vader kende vele van zijn herdersimitaties. Ze verrieden een scherp vernuft of, dichter bij de waarheid, stekend verdriet, maar wel steeds evenwichtig verdeeld tussen de boerse woorden, zodat slechts wie goed oplette doorzag wat aan het vernuft ten grondslag lag.

En er was nog iets, althans in mijn zwakke oordeel: het verhevene was in lage stijl gesteld en zette zo de verbeelding aan het werk waardoor het medelijden sneller werd opgewekt. Tot zoveel is verbeeldingskracht in staat! Van alle liederen herinner ik me er slechts één, waarvan mijn vader vertelde dat de min van het meisje het hem zelf had horen zingen. Het kan niet anders of het lot heeft beschikt, dat Aónia van zijn smart zou horen op het moment dat hij al geheel in wanhoop verkeerde en er niet meer van los kon komen. Hij waarde rond en gaf ongeordend uiting aan waanideeën,  precies zoals hij er zelf door gekweld werd.

copyright: Ruud Ploegmakers
Naar hoofdstuk 29

(c) Ruud Ploegmakers 2017