Vertalingen uit het Portugees

Hoofdstuk 29

seated woman

Opdat het ongeluk tot de laatste letter zou uitvoeren wat verordonneerd was, bleek de oude min uit dit land hier geboortig te zijn. Vroeger, toen ze nog jong was, had een zeer rijke koopman van hoge stand, die uit het land van Lamentor kwam, uit motief van goede nabuurschap haar liefde verworven. En met grote giften en nog grotere beloften is ze uit haar eigen land weggevoerd, uit het huis van haar vader, die haar erg vereerde en beter bewaakte dan met zijn stand overeenkwam.

Maar alles wat vanwege haar schoonheid werd gedaan, was welgedaan. Ze werd onderwezen in het lezen van verhalenboeken en had op jonge leeftijd al een grote kennis, die op hoge leeftijd alleen maar was toegenomen. Er wordt verteld, dat haar, zodra ze in het land van de koopman was aangekomen, een groot ongeluk trof: ze verloor hem meteen. Ze was op dat moment nog jong en mooi. Maar omdat ze in een vreemd land was, kreeg de moeder van Belisa medelijden en nam haar in huis op. Vandaar zou een nieuwe verhuizing terug naar haar geboorteland haar zijn voorbehouden. Hoe de koopman haar heeft meegenomen en haar ontvallen is, is het thema van een ander groots verhaal. Ik zal dat nu achterwege laten, want ik ben een andere weg ingeslagen, al leiden ginds onder de mannen alle wegen alras tot verhalen over vrouwen. Maar u woont hier in dit land en we zullen elkaar op een ander uur nog zien en dan zal ik het u vertellen, mocht u dan eventueel nog steeds het verlangen koesteren het te horen.’

(Het jonge meisje onderbreekt hier het verhaal van de oude vrouw:)

Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen haar niet te laten weten, dat ik me had voorgenomen geen verlangens meer te koesteren. ‘Maar dit verhaal, vrouwe,’ zei ik haar, ‘zou ik toch nog graag horen, zozeer ben ik door u geraakt. Bovendien is het een verhaal van vrouwen en kan het dus alleen maar droevig zijn. Omdat je naar droefheid eigenlijk niet kunt verlangen, ga ik zo dus eigenlijk niet tegen mijn voornemen in. Verlangen doe je alleen naar iets, waarin je je fijn kunt voelen. Als dan het tegenovergestelde gebeurt, dan is dat wellicht omdat het verlangen zich vaak laat bedriegen, net als alle zintuigen’.

DSC00032

Copyright: Ruud Ploegmakers
Naar hoofdstuk 30

 

(c) Ruud Ploegmakers 2017