Vertalingen uit het Portugees

Hoofdstuk 36

jongen001‘Hoe is het met de herder?’ vroeg de min haar.
‘Het is fantastisch, moet u weten,‘ antwoordde de vrouw. ‘Ik weet niet of u het zich zult herinneren, maar deze herder is een ridder. Die ene morgen, toen het God behaagde vrouwe Belisa tot zich te roepen, is hij hier gekomen en heeft met Lamentor gesproken. Ik was er toevallig bij en zag hem de tent uitlopen, de ogen vol tranen vanwege Aónia en zolang hij in de tent was, heeft hij haar steeds aangekeken op een manier, alsof hij niet anders kon en niet anders verlangde. Wat zal ik u zeggen, hij is toen weggegaan als iemand die er zijn hart achterliet. En omdat ik dit doorhad, ben ik meteen achter hem aangegaan om te zien waar hij heen ging en hij is gaan zitten onder de grote eik die daar staat en waarbij het gevecht van de stieren gebeurde. Ik heb niet verder gekeken naar wat hij deed, want daar was geen tijd meer voor, maar toen ik nu zag wat de herder deed en nog eens goed naar hem keek, viel me meteen in, wie hij was. En ik vond het een mirakel, want op zoiets zou ik nooit gekomen zijn. Toen die verbeelding me ineens te binnen schoot, ben ik beter op hem gaan letten en zag ik dat hij zijn ogen niet van hier afliet. En toen u van de veranda ging, werd hij droeviger dan anders. Wat mij betreft was dit genoeg om mijn idee te bevestigen. Hij is diezelfde ridder, zo zeker als God bestaat.’

Ze was een kletsgrage vrouw, maar, als iemand slim is, was zij het wel. Vanwege haar geklets wilde de min er niet op ingaan. En, al nam de waarheid van haar woorden in de ziel van de min plaats, ze wilde het ontkennen en zei dus dat de vrouw weg moest gaan en dat ze die herder kende, omdat ze hem ooit zo mooi had horen fluitspelen en toen naar hem gevraagd had en dat ze haar gezegd hadden dat hij de zoon was van een opperherder van een grote kudde koeien en ander vee, dat hier in dit dal rondliep. Met deze woorden stuurde ze haar weg. Maar de oude min geloofde het verhaal, want ze was zich er terdege van bewust dat noodlottigheden bij alles een grote rol vervullen, vooral als het om de liefde gaat.vrouwknielend001

Achter de deur hoorde Aónia dit hele gesprek en, waar de min de ander had weersproken, geloofde zij het. En dit zou niets betekend hebben, als niet hierna alles, dat zulke aannames met zich mee brengen, zou gebeuren. Want ze kreeg meteen verlangens en ontdekte de betekenis van het woord liefhebben. Het kostte haar grote moeite te wachten tot het moment, waarop hij verzekerd zou zijn van haar verlangen en dus niet meer weg zou gaan vanwege een of ander ongelukkig toeval. Hiervoor werd zij al snel bang. Echte liefde kan immers niet bestaan zonder vrees.

Copyright: Ruud Ploegmakers
Naar hoofdstuk 37

(c) Ruud Ploegmakers 2017