Vertalingen uit het Portugees

Hoofdstuk 38

En zo begon ze onder het aankleden tegen het kleine meisje te zingen op de manier van de solão, DSC_0151dat was in die tijden in die streken gewoon bij droevige gelegenheden. En ze zong aldus:

Mijn handen, meisje, kleden u,
maar uw moeder staat me voor de geest.
Ik was u in bittere tranen.
Maar die gelden haar het meest.

Smart zal altijd uw wegen banen.
Moge het u toch nog goed vergaan,
al heeft vanaf dat u erin stond
uw leven in een slecht teken gestaan.

Al onze blijdschap was al verstomd.
Vreugde is u niet ten deel gevallen
want uw moeder was overleden,
en wij waren droevig, wij allen.

U leeft in rouw tot in het heden.
Wat is u voorts nog beschoren?
Uw groene ogen en uw pracht
zag ik voor mijn ogen geboren.

Uw ouders hadden niet bedacht
dat u in den vreemde ter wereld zou komen.
Maar hun fout was nog niet af
– moge het lot het slecht bekomen –

ver weg vond uw moeder haar graf,
ver weg moeten we rouwen, hier.
U, mijn kleine, hebt nergens schuld aan.
Nee, om u was het niet dat ze stierf.

Schikgodinnen horen geen rede
en smeken kan hen ook niet behagen.
Om uw vader heb ik meer geleden
want hij moet zichzelf beklagen.

Ik hoorde u al eenzaam wenen
voordat een ander u kon horen.
U bent er en dat komt door mij.
Deed ik goed of slechts naar behoren?

Maar, vrouwe, het mag niet zo zijn,
dat u in kwaad ter wereld kwam,
met die glimlach, die zo bevallig
om uw groene ogen hangt.

Deze troost is twijfelachtig
Maar iets anders heb ik niet.
God geve dat u minder lijdt
dan tot nu toe is geschied.

Want van geluk en schoonheid
wordt verteld in oude verhalen,
dat ze op een dag hebben gestreden
terwijl ze vroeger vrienden waren.

Velen vinden dit verbeelding,
maar ik ben oud en ervaren:
schoonheid brengt schade
dat zeg ik, zonder enig dralen.

Men gelooft nooit in het kwade,
op het goede mag men slechts hopen.
Maar hoop of geloof is om het even,
smart is in alle twee ingesloten,
verandering beheerst elk leven.

dsc00037

Copyright: Ruud Ploegmakers
Naar hoofdstuk 39

(c) Ruud Ploegmakers 2017