Vertalingen uit het Portugees

Hoofdstuk 47

aucassin-et-nicoletteAldus onderging hij die ziekte en Enis bezocht hem vaak. Hij genas snel. En tussen nu en het moment waarop hem een groot ongeluk overkwam, gingen lange tijd en talloze gebeurtenissen voorbij. De paleizen van Lamentor waren klaar en omdat ze afgelegen lagen, bracht Aónia met de min en de andere vrouwen van het huis veel tijd door aan de oever van de rivier waar Binmarder altijd langskwam. Maar niemand moet in ook maar iets in deze wereld vertrouwen stellen: het grote gevoel van zekerheid, waarin Binmarder op een zo verlaten plek vertoefde, heeft niet lang mogen duren, zoals u zult zien.

Het gebeurde dat de jonkvrouw, voor wie de ridder van de brug gesneuveld was, zoals ik u verteld heb, kwam te overlijden door de weduwe en zuster van de ridder, die door haar op de draagstoel was meegenomen. Op het kasteel volgde een zoon van een dappere en rijke ridder in dit land haar op. Hij vroeg door bemiddeling van buren om de hand van Aónia. Vanwege de gelijke rang van beide werd de overeenkomst snel gesloten tussen diegenen, aan wie de beslissing van het ‘het behaagt me’ van het huwelijk toekomt. Maar vanwege de rouw en de afzondering, waarin Lamentor verkeerde, kwam Aónia dat pas te weten één dag voordat ze naar het kasteel gebracht zou worden, want Lamentor wilde in zijn huis geen vrolijkheid zien en bovendien dacht hij, dat Aónia niet ontevreden zou zijn met deze echtgenoot, een ridder om wiens hand immers vele jonkvrouwen dongen en die goed voorzien was van wereldse goederen. Dit diende hem ook als excuus om het pas nu te zeggen. Maar het liep heel anders, want Aónia bracht de hele nacht in luid geschreeuw door.

En als Enis, die van haar gehele geheim op de hoogte was, er niet geweest was, was ze gestorven of naar deze berg weggevlucht. Zij troostte haar en tezamen met andere hoop die ze haar gaf, wierp ze haar niet alleen tegen, dat ze zichzelf niet buiten spel moest laten zetten, maar ook bracht ze haar tot verzoening met een dergelijk leven en zorgde er zelfs voor dat ze ernaar verlangde, want ze zei haar, dat bij de manier waarop mannen met het gehuwde leven omgingen, zij alle vrijheid zou hebben die ze thuis, waar ze nu was, niet had. Dit advies werd aanvaard zonder tussenkomst van Binmarder, want de korte tijd gaf hier geen gelegenheid voor. Beide spraken af, dat Enis het hem zou gaan zeggen; de volgende dag of de dag daarop zou Aónia haar laten roepen, maar eerst besloot ze aan Lamentor om goedkeuring van Enis’ diensten te vragen.

stormstrand_2

Copyright: Ruud Ploegmakers
Naar hoofdstuk 48

(c) Ruud Ploegmakers 2017