Vertalingen uit het Portugees

Hoofdstuk 49

aucassin et nicolette-4Enis was helemaal buiten zichzelf en kwam al snel op de gedachte dat het haar niet toekwam met Aónia te leven noch haar te zien. Haar advies was immers slecht uitgevallen. Toen ze thuis kwam beval ze haar vertrek enkele dagen uit te stellen om te wachten op een bericht van Binmarder. En toen er geen bericht kwam en Aónia haar onder druk zette om verslag uit te brengen, besloot ze toch naar haar toe te gaan, want van de andere kant, zo bedacht ze zich, zou ze ook Aónia Binmarder uit het hoofd kunnen praten: dat huwelijken op het eerste gezicht anders lijken en dat de dames die eerder gevangen waren door liefde, al snel na de eerste dagen hun verleden geheel vergaten en dat ze zich vervolgens, door onmin en verveling, die voortkomen uit de lange tijd van niets doen of uit gesprekken waarin minachting de boventoon voert, vaak weer wenden tot de herinnering aan het verleden. Dit allemaal bedenkende gehoorzaamde ze graag toen Lamentor het bevel gaf, dat ze naar Aónia werd gebracht.

Wat moet ik u zeggen? Ze was nog niet aangekomen of Aónia nam haar apart en toen ze te weten kwam wat er gebeurd was, huilde ze vele tranen en vervloekte de dag waarop ze geboren was. Maar Enis was slim en bedacht dat mocht je het kwaad dan niet kunnen genezen, je het op zijn minst kunt uitstellen en sprak haar op de volgende manier toe:

‘Laat, vrouwe, deze weeklacht nu achterwege, want die kan alleen maar tot een dubbel kwaad leiden. Ten eerste dat u zich door huilen lelijk maakt en mocht Binmarder per ongeluk toch komen, dan zou hij u niet zo willen aantreffen. Dat zal namelijk voor hem op dat moment de grootst mogelijke belediging zijn. Dat u getrouwd bent is te verontschuldigen, maar lelijkheid niet, want u zegt hem hiermee, dat u hem wantrouwt en dat is even erg als niet om hem geven. Denk dus goed na, vrouwe, of u de schuld kunt geven aan wie u zo bemint.rose-21

Bovendien wacht u nog een ander kwaad. U loopt het risico, dat uw weeklacht bekend wordt. En omdat het nu de tijd van de bruiloft is, zou men verdenking tegen u kunnen gaan opvatten. En dit zal, op zijn beurt, u belemmeren in wat over een tijdje misschien nog mogelijk zal kunnen zijn en, omdat Binmarder’s tranen alleen maar mogelijk waren door zijn hele grote liefde voor u, hoop ik, dat wat u gedaan hebt hem niet veel pijn heeft gekost. Maar veel of weinig pijn, er komt een moment dat hij het hoe en het waarom zal willen weten.’

Copyright: Ruud Ploegmakers
Naar Hoofdstuk 50

(c) Ruud Ploegmakers 2017