Vertalingen uit het Portugees

Hoofdstuk 51

tumblr_m3c23s7ck81rul442o1_400_1_Arima was de naam van de jonkvrouw, die was grootgebracht door de min en ze was op dit moment de mooiste van de wereld geworden. Vooral één ding had ze op andere vrouwen voor: een aangeboren eerzaamheid, die in andere vrouwen pas zichtbaar wordt nadat ze is aangeleerd. De zachtheid van haar woorden en haar daden waren bijna bovenmenselijk. Haar spreken en haar toon klonken niet als van een menselijke stem. Wat kan ik u zeggen? Niets anders dan dat in haar, als nooit tevoren, alle perfecties bij elkaar kwamen. En zij was één en al liefde voor haar vader, die grote wereldlijke goederen voor haar in bewaring hield. Maar het lot had haar voorbestemd voor andere.

In onze oceaan, waarin hier dichtbij deze rivier uitmondt, lag in die tijd, zo wordt verteld, een eiland zo vol overvloed, rijke grond en ridders, dat vandaaruit bijna de hele wereld overheerst werd. Over het eiland deden de meest wonderbaarlijke verhalen de ronde, maar daar gaat ons verhaal niet over. Er zou daar in die tijd een koning zijn geweest, wiens hof de hoogst mogelijke staat voerde. Het was gebruikelijk dat alle adellijke jonkvrouwen, wanneer ze er de juiste leeftijd toe hadden, zich naar het hof van de koningin begaven en er vervolgens eerzaam gehuwd vandaan kwamen.

In dat land en in al het andere eromheen, dat er onderdanig aan was, stond Lamentor in hoge achting. Zijn faam was al tot de koning doorgedrongen en hij werd geapprecieerd vanwege zijn hoge adel en zijn krijgsdaden, waarvan de koning op de hoogte was door de veel dolende ridders van zijn hof, die hem goed kenden. En zo kwam het, dat de koning hem verzocht zijn hof te eren met Arima, zijn dochter. Als zij daar bij hem was, dan zou hij ook hem bij zich hebben en misschien zou hij dan kunnen bevelen, dat hij hem eens opzocht. Hiernaar verlangde hij al heel lang. De koning dacht dat hij door het huwelijk van zijn dochter op andere gedachten zou kunnen worden gebracht. Lamentor besefte dat verzoeken van de koning bevelen waren, die hij niet kon afslaan.

romance-of-the-rose (1)Toen alles wat nodig was voor de reis in orde was gebracht – er waren al veel verwanten aanwezig vanwege het huwelijk van Aónia – droeg Arima echter nog rouw. Al was het overlijden van haar moeder lang geleden, aan het hof van haar vader leek dat niet zo. Bovendien leek gewoontegetrouw in dat huis geen andere kleding beter. Zodra Arima wilde vertrekken, verwijderde ze zich van de anderen en ging alleen naar de kamer waar haar vader gewoonlijk na de dood van Belisa verbleef, want deze verbleef daar voor altijd en de kamer was ingericht voor trieste mijmeringen.

Copyright: Ruud Ploegmakers
Naar hoofdstuk 52

(c) Ruud Ploegmakers 2017