Vertalingen uit het Portugees

Hoofdstuk 65

échecsd’amorsNa enige tijd liet een bevriende dame hem dringend roepen. Hij ging naar haar toe. Zij nam hem apart en zei:
‘U moet me geheimhouding beloven, dan zal ik u iets zeggen, dat uitsluitend u en iemand anders aangaat, die u bemint en graag ziet.’
‘Geheimhouding’, antwoordde hij, ‘is u sowieso in al uw zaken verschuldigd. Daarom zou het overbodig zijn een extra belofte te doen. U mag me verder alles opdragen.’

‘Ik ben altijd helemaal zeker van uw geheim geweest en heb er nooit aan getwijfeld, Avalor, maar nu wilde ik het er met u over hebben. Ontken niet dat u houdt van de dame Arima. Ik wil niet eens dat u iets toegeeft, want u bent vastbesloten alles geheim te houden. Wel, laat dit duidelijk zijn: ik wil niets uit uw mond horen omdat ik uw vastberadenheid eerbiedig. Laat de moed niet zakken omdat ik het weet. U zult het vertrouwen dat ik in u heb gesteld, niet beschamen. Probeer ook niet door een ontkenning mij te laten twijfelen aan uw handelen, want ik ben er al heel lang van overtuigd, dat onwaarachtige liefde voorgewend of verhuld kan worden, maar echte liefde niet. Niemand is ooit in staat geweest die geheim te houden of te veinzen, al zou hij dat willen. Hierover zwijg ik nu verder, want ik wil het maar één keer gezegd hebben’.

‘Ik verlang net als uzelf dat u tevreden wordt gesteld en vind het niet erg, dat u uw doel op deze wijze nastreeft, wel dat ik niet voor u in het strijdperk kan treden al ben ik u dan soms in het geheim van dienst, maar dat zult u ooit nog wel merken. Er zijn twee dingen waar we allebei weinig goeds van kunnen verwachten. Ik ben bang, dat ik u in de bittere onderneming die u begonnen bent, niet van dienst kan zijn en u, dat u het leven zult laten voordat u in uw zaak succesvol bent.’

‘Ik weet na lange en indringende woorden van vrouwe Arima — of u schuld draagt of niet, daar zeg ik niets over — dat haar geen enkele wil beheerst. Ik heb nog nooit iemand zo vrij gezien. Lange tijd meende ik dat u ook zo was, want u en uw zaken verplichten u al sinds onheuglijke tijden tot grote rampen. U hebt er u in uw daden altijd op laten voorstaan andere wegen als de anderen te gaan.’

rose-23‘En zodoende bent U tenslotte verliefd geworden. En waarachtig, zij is heel mooi en perfect in alles, maar ze is zo volledig van de andere wereld, dat het niemand toekomt op haar verliefd te worden. Beminnen komt met of zonder hoop. U bent de enige wie het behaagd heeft deze wanhopige oorlog te beginnen! En ontken het niet, want het blijkt uit alles, dat U haar zonder hoop bemind hebt, want heel uw streven was erop gericht dit voor de wereld en vooral voor haar te verhullen. Ik zou dit nooit geloofd hebben als ik het niet met eigen ogen gezien had. Schrik niet dat ik u dit zeg, want door een bijzonder geheim werden de gedachten van de mannen alleen aan de vrouwen onthuld.’

copyright: Ruud Ploegmakers
Naar hoofdstuk 66

 

(c) Ruud Ploegmakers 2017