Vertalingen uit het Portugees

Hoofdstuk 67

boccace-theseide-barthelemy-deyck-vZo klonk het en later is het bevestigd door wie redenen hadden dit alles te doorgronden: Avalors grootsheid bestond eruit, dat al zijn daden gericht waren op de lofprijzing van vrouwe Arima.

Niettemin heeft ze, omdat ze zelf toen alleen nog maar aanleiding gaf tot geklets, talloze dagen geweend en als ze niet elke kwade verdachtmaking had willen ontzenuwen, zou ze bedlegerig zijn geworden. Maar met veel smart heeft ze het beste wat ze kon volgehouden en het slechtste wat maar kon, verdragen.

En er wordt beweerd, dat uit dit alles een onbehagen groeide in vrouwe Arima, dat wel in paleizen voorkomt, nl. dat ze naar een volledig ander leven begon te verlangen. De neiging daartoe werd steeds groter. En van haar vastberadenheid werd lang gesproken maar uiteindelijk hield het geklets op, omdat haar goede oude vader haar bij zich in huis opnam en het haar in alles wat ze wilde naar de zin maakte en aldus maakte hij haar tot wat hij wilde.

Maar van haar heengaan en ook hoe Avalor na haar vertrok, is slechts datgene bekend geworden wat in een ballade, die uit die tijd is overgebleven, wordt verteld:

Copyright: Ruud Ploegmakers

Naar Hoofdstuk 68

(c) Ruud Ploegmakers 2017