Vertalingen uit het Portugees

Hoofdstuk 68

brandingLangs de oever van de rivier
stroomt het water naar de zee.
Hier rijdt Avalor te paard, weemoedig
en wellicht voor het laatst.
Het water vervoert zijn aardse goed,
hijzelf draagt zijn verdriet.
Eenzaam en alleen rijdt hij,
zonder de zijnen die hij verliet.
Wie in zijn hart geen rust heeft,
vindt hem nooit, rijdend of stilgestaan.
Waar zijn bootje heenging,
was de zon bijna ondergegaan.
Toen hij zijn aftocht begon,
doofde in het uitspansel het licht.
Alles wat achterbleef,
Is voor verdriet gezwicht.
Uit beide boorden steken riemen
en op de klap van elke haal
zongen de roeiers een lied
met het volgende verhaal:

copyright: Ruud Ploegmakers

Naar hoofdstuk 69

(c) Ruud Ploegmakers 2017